Αποποίηση Ευθυνών
Τελευταία Ανανέωση 2 Μαίου 2022
Παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην χρήση του spasetadesma.com ή στην αγορά των σεμιναρίων εάν δεν αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και των σεμιναρίων. Επίσης, αυτοί δύναται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Η ιστοσελίδα spasetadesma.com δεν παρέχει συμβουλευτική, ψυχοθεραπευτική ή ψυχολογική κατεύθυνση
Το spasetadesma.com δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το ρόλο των ειδικών ψυχικής υγείας.

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρουσιάζονται στο spasetadesma.com και στα σεμινάρια είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλές ή να αντικαταστήσουν την επαγγελματική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία ειδικών ψυχικής υγείας.

Οι αναγνώστες πρέπει πάντα να αναζητούν συμβουλές των εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας για οποιαδήποτε πάθηση ή διαταραχή αντιμετωπίζουν. Οι αναγνώστες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουν ή να μη συμβουλευτούν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που έλαβαν στα σεμινάρια στο spasetadesma.com καθώς τα σεμινάρια απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι σε μεμονωμένες περιστάσεις όπως γίνεται σε ατομικές συνεδρίες με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης του spasetadesma.com βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τον Θεόδωρο Μπούσουλα ή κάποιον άλλον ομιλητή του spasetadesma.com, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τα θέματα που παρουσιάζονται στα σεμινάρια από την ιστοσελίδα spasetadesma.com, μπορεί να μην προβεί στη χρήση της ιστοσελίδας, των σεμιναρίων ή των πληροφοριών που λαμβάνει μέσα από αυτά.

Προστασία Ανηλίκων
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικους με την απαιτούμενη γονική συναίνεση. Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν θα συλλέξουμε ή ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων χωρίς την προηγούμενη γονική συγκατάθεση. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος κάτω των 13 ετών έχει παράσχει σε μας προσωπικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γονική συναίνεση, διαγράφουμε τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα από τα αρχεία μας.

Περιορισμός Ευθύνης του spasetadesma.com και των Ομιλητών Συνεργατών του
Επισημαίνεται ότι η χρήση του περιεχομένου του spasetadesma.com γίνεται αποκλειστικά με την ευθύνη του επισκέπτη.

To spasetadesma.com και οι ομιλητές των σεμιναρίων, δεν παρέχουν σε καμία απολύτως περίπτωση ψυχολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η Ιστοσελίδα ή τα σεμινάρια.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης από τους επισκέπτες/χρήστες του spasetadesma.com και των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στην σειρά μαθημάτων "Σπάσε Τα Δεσμά", γίνεται αποδεκτή η πολιτική του spasetadesma.com σχετικά με την αποποίηση ευθυνών για κάθε ζημιά που τυχών μπορεί να προκύψει.
Powered By ClickFunnels.com